Setkání na Křížové Hoře 

29.12.2018

29. 12. 2018 ve 14h na Křížové Hoře 

Milí, přejeme si, abychom uzavřeli tento rok společně na krásném a velmi duchovním místě, v kapli na Křížové hoře. Můžeme spolu a každý sám vzpomenout na duše, které opustily tento svět a poděkovat jim za jejich konání na zemi a pomoc z jiných světů. Můžeme se rozloučit s uplynulým rokem a uvědomit si, co přinesl a co nám vzal .Dvě Živulenky slíbily zahrát a zazpívat několik krásných písní a pro radost dětí se jistě dokážeme všichni spojit ve sbor koledníků. Sejdeme se na Křížové hoře v sobotu 29.12.2018 ve 14 hodin. Pokud by bylo vhodné počasí, doporučuji jít nahoru "prelátskou cestou", kterou p.Uhlíř statečně a obětavě prosekal houštím. Neznáte-li ji, ozvěte se, najdu průvodce. Vezmete-li s sebou něco dobrého, bude se to hodit v "poustevně" u krbových kamen.Těším se na vás. Setkávání přátel obohacují náš život.